Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bohuslavice u Zlína
Bohuslavice u Zlína

Třídění odpadu

 

OBR.

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO‑KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“). Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů - její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Zapojením do systému EKO‑KOM obec získává právo účastnit se rozvojových projektů společnosti. Dále má možnost získávat informační materiály a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností.


Tříděný odpad: 

 • Žluté kontejnery na plasty

  • Do těchto kontejnerů patří: sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, můžete sem dát i tetrapaky.
  • Nepatří sem: obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kbelíky od barev apod., boby, sáně, hračky.
 • Modré kontejnery na papír, případně papírovou lepenku

  • Patří sem: papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.
  • Nepatří sem: voskový, uhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek a koření.
 • Zelené zvony  na sklo

  • Nepatří sem porcelán, keramika, drátosklo a zrcadla.
 • Nádoba na sběr jedlých olejů

  • Oleje se do této nádoby ukládají v dobře uzavřené PET lahvi.
  • POZOR - do této nádoby nepatří vyjetý motorový olej.
 • Šedé zvony na kovové obaly, plechovky od pití a konzervy

 • Kontejner na nepotřebné oděvy, textil, obuv a hračky

  • Umístěn u obecního úřadu a u sběrného dvora.
  • Odvážen cca 1x za 14 dní, věci po vytřídění ještě mohou posloužit dalším lidem.
  • Věci musí být čisté a zabalené do igelitových pytlů, aby nedocházelo k jejich poškození a znehodnocení.
 • Černé popelnice a kontejnery

  • Zde patří smíšený odpad.
  • Kromě popelnic u vašich domů a odpadkových košů po obci patří směsný odpad do černých kontejnerů za úřadem, u garáží a velkého kontejneru na sběrném dvoře.
 • Kompostery a kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

  • Do vašich kompostérů patří posečená tráva, listí, případně ostříhané větvičky z keřů a stromů a další biologicky rozložitelný odpad.
  • Tento kontejner je umístěný taktéž na sběrném dvoře. 
   • Prosíme, abyste do sběrného dvora nevozili velké větve nebo celé stromy. V tomto případě raději zavolejte na úřad a na likvidaci nebo odvozu je možno se domluvit.

 

 • Červený kontejner "ASEKOL" na drobné elektrospotřebiče

  • Umístěn u sběrného dvora.
  • Patří sem: mobilní telefony, IT zařízení, hobby nářadí, kuchyňské spotřebiče, elektronické hračky, baterie, kalkulačky, radia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudební nástroje a další elektrozařízení s maximálními rozměry 51x36x40 cm
  • Nepatří sem: televizory, monitory, zářivky, úsporné žárovky, autobaterie...

 

Děkujeme, že třídíte odpad - má to smysl.

tříděný odpad

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČESKÁ POŠTA

POBOČKA V BOHUSLAVICÍCH U ZL.

INFO A OTEVÍRACÍ DOBA
příloha

Hlášení rozhlasu

 • 1. písemná zmínka
 • 741 obyvatel
 • 268 domů
 • 257 m. n. m.