Bohuslavice u Zlína - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sběrný dvůr a svoz odpadu

OTEVÍRACÍ DOBA V OBECNÍ ZAHRADĚ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH 2022/2023

příloha

Termíny svozu odpadů v roce 2022 (226.64 kB)

příloha

 

Termíny svozu odpadu v roce 2023 (417.14 kB)

příloha

 

Svoz odpadu

 

 

Použité jednorázové roušky, stejně jako ostatní použité osobní ochranné pomůcky vkládejte do plastového pytle a zavažte a vhoďte jej do popelnice na směsný odpad. Odhozením nezabalené roušky do venkovního odpadkového koše (nebo ještě hůře - vedle něj) ohrožujete své spoluobčany! Doporučení pro nakládání s těmito pomůckami, pokud máte karanténu nebo pro domácnosti s potvrzenou nemocí najdete na letáčku zde.

U sběrného dvora a u hasičské zbrojnice jsou přistaveny šedé kontejnery na kovové obaly. Jsou určeny především pro sběr plechovek od konzerv a kovových obalů od nápojů.

Dále se u sběrného dvora nachází nádoba na sběr jedlých olejů. Oleje se do této nádoby ukládají v dobře uzavřené PET lahvi. POZOR!!! Do této nádoby nepatří vyjetý motorový olej!!!

 

Vážení občané, po zkušenostech s věčným uklízením odpadků kolem sběrných hnízd bych chtěla upozornit ty, kteří to ještě nezaregistrovali, že:

ŽLUTÉ KONTEJNERY jsou na PLASTY.

Do těchto kontejnerů patří: sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, můžete sem dát i tetrapaky.

Nepatří sem: obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kbelíky od barev apod., boby, sáně, hračky.

MODRÉ KONTEJNERY jsou na PAPÍR, případně PAPÍROVOU LEPENKU

Patří sem: papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.

Nepatří sem: voslový, uhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek a koření.

ZELENÉ ZVONY jsou na SKLO.

Nepatří sem porcelán, keramika, drátosklo a zrcadla.

ŠEDÉ ZVONY jsou na KOVOVÉ OBALY, PLECHOVKY OD PITÍ a KONZERVY.

Smíšený odpad patří do popelnic, do černého kontejneru před úřadem, u garáží a do velkého kontejneru na sběrném dvoře. Poházený směsný odpad kolem barevných kontejnerů na tříděný odpad všude po obci opravdu nevrhá dobré světlo na občany Bohuslavic u Zlína!!!

Upozorňuji, že nebezpečný odpad je v obecní zahradě sbírán pouze 2x ročně a hned odvážen k likvidaci. Termín odvozu je uveden v rozpisu, který jste obdrželi na obecním úřadě při platbě za popelnice, sběr se provádí poslední sobotu před termínem odvozu. Mimo tyto vyhražené dny nám vysloužilé elektrospotřebiče a jiný nebezpečný odpad nevozte, nesmíme jej skladovat!!!

U obecního úřadu a u sběrného dvora je kontejner na nepotřebné oděvy, textil, obuv a hračky. Tyto věci jsou odváženy cca 1x za 14 dní a po vytřídění ještě mohou posloužit potřebným lidem. Věci, které chcete do kontejneru odložit, dávejte, prosím, čisté a zabalené do igelitových pytlů, aby nedocházelo k jejich poškození a znehodnocení.

Kromě toho jsou na sběrném dvoře umístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Tam patří posečená tráva, listí, případně ostříhané větvičky z keřů a stromů. Uvědomte si ale, že jste téměř všichni zdarma dostali kompostéry, kam tento biologický odpad můžete odložit a v následujících letech využít jako kompost do záhonků nebo květinových truhlíků. Velké větve nebo celé stromy nám do sběrného dvora nevozte, zavolejte na úřad a na likvidaci nebo odvozu je možno se domluvit.