Bohuslavice u Zlína - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dotace

Dotace

ROK 2022

Na opravu místní komunikace U hřiště máme přislíbeno od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 2.036.616,- Kč.

logo

Na pořízení projektu na odkanalizování obce máme přislíbeno Zlínským krajem 850.000,- Kč.

logo ZK

Ze SFŽP jsme dostali příspěvek na akci "Obnova stromořadí v obci Bohuslavice u Zlína", celkem 86.580,- Kč

publicita

Od SFDI máme přislíbenu dotaci na rekonstrukci chodníku na horní konec obce (akce Silnice II/490: Bohuslavice u Zlína, část chodníky) ve výši 3.186.747,- Kč.

logo

Máme přislíbené dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku hasičů, od Zlínského kraje 300.000,- Kč, od Ministerstva vnitra 450.000,- Kč. Nový automobil za 1.025.000,- Kč by měl být připraven během roku 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj nám přispělo letos na stavební úpravy areálu výletiště za hasičskou zbrojnicí částkou 2.087.608 Kč. Celkově to bylo 2.661.458 Kč.

logo

Z ministerstva zemědělství jsme obdrželi dotace na les:

na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku celkem 48.900,- Kč

na umělou obnovu sadbou a následnou péči o výsadbu lesního porostu a rekonstrukci porostů po škodách celkem 232.340,- Kč

na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích (za rok 2020) částku 163.876,- Kč.

Na volby do Parlamentu ČR jsme obdrželi dotaci 31.000,- Kč.

C e l k e m  z a  r o k   2 0 2 1        2.563.724,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------     

ROK 2020

Zlínský kraj nám z Programu na podporu obnovy venkova poskytl dotaci 458.931,- Kč na pořízení herních prvků na dětské hřiště.

logo ZK

Dále jsme z téhož dotačního programu dostali od Zlínského kraje dotaci 249.121,- Kč na pořízení dopadových ploch pod herní prvky a vybavení hřiště mobiliářem z recyklovaných materiálů.

Z Ministerstva pro místní rozvoj bychom měli dostat 2.678.731,- Kč na rekonstrukci areálu výletiště za hasičskou zbrojnicí. V letošním roce vyčerpáme zatím pouze 573.850,- Kč

logo

Na pořízení projektu na odkanalizování obce máme přislíbeno Zlínským krajem 850.000,- Kč, v tomto roce ovšem nebudeme tuto částku čerpat.

logo ZK

Zlínský kraj nám dále poskytne neinvestiční dotaci na Vybavení JSDH ochrannými a technickými prostředky, celkem 43.404,- Kč.

logo

Od Zlínského kraje dostáváme také dotace na hospodaření v lesích. Tentokrát je to 38.428,- Kč na projekt: "Vnášení stanoviště vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků".

Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích od 1.10.2017 do 31.12.2018 jsme obdrželi ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství 555.569,- Kč a na asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem ještě finanční příspěvek ve výši 23.865,- Kč.

Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2019 jsme obdrželi dalších 455 292,- Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Další finanční příspěvky na les ze státního rozpočtu jsou: 76.440,- Kč na "umělou obnovu sadbou" a 39.582,- Kč na "asanaci jehličnatého dřeva insekticidním postřikem".

Na volby do zastupitelstva kraje jsme dostali 31.000,- Kč.

Naše ZŠ a MŠ dostane z MŠMT dotaci na projekt v oblasti prioritní osy 3 neinvestiční dotaci ve výši 486.622,- Kč.

C e l k e m   r o k   2 0 2 0     2.992.522,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2019

Na volby do Evropského parlamentu jsme obdrželi celkem 29.000,- Kč.

Od Ministerstva zemědělství jsme dostali 196.230,- Kč na hospodaření v lese.

Celkem rok 2019   225.230,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2018

Z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání dostala naše škola od MŠMT neinvestiční dotaci ve výši 885.286,- Kč

Od Ministerstva zemědělství jsme na hospodaření v lese obdrželi celkem 104.300,- Kč

Na komunální a senátní volby jsme dostali 45.000,- Kč.

Na kompletní rekonstrukci tělocvičny jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj inv. dotaci ve výši  2.510.318,- Kč.

publicita

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali 1.000.000,- Kč na opravu MK "Stará cesta".logo

Na rekonstrukci místní komunikace u obecního úřadu nám Zlínský kraj poskytl 414.000,- Kč.

dotace ZK

Na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta nám Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci 13.800 Kč.

logo ZK

Na platy 2 pracovníků veřejně prospěšných prací jsme dostali od úřadu práce 180.000,- Kč.

Z ministerstva zemědělství jsme ještě tento poslední rok dostali příspěvek na úhradu úroků z úvěru na vodovod, bylo to 19.097 Kč. Úvěr jsme 31.12.2018 doplatili.

Na prezidentské volby jsme dostali dotaci 26.000,- Kč.

C E L K E M   R O K   2 0 1 8    5.197.801,- Kč 

_________________________________________________________________________________________

Rok 2017

Na stavbu chodníků podél silnic II.třídy 490 a 497 a veřejných prostranství kolem křižovatky uprostřed obce jsme dostali ze SFDI částku 4.261.000,- Kč.

Dotace - SFDI

Na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta nám Zlínský kraj poskytl 7.600,- Kč.

logo ZK

Na platy dvou pracovníků veřejně prospěšných prací jsme dostali letos od Úřadu práce 180.000,- Kč.

Na dokončení interiéru Sokolovny z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje jsme obdrželi částku 682.000,- Kč.

Dotace Zlínský kraj

Na zateplení a fasádu budovy hasičské zbrojnice jsme získali z OPŽP 423.414,- Kč.

HZ - SFŽP

 

Z ministerstva zemědělství stále dostáváme příspěvek na úhradu úroků z úvěru na vodovod. V letošním roce to bylo 30.000,- Kč.

C E L K E M   R O K   2 0 1 7  5.584.014,- Kč

_______________________________________________________________________________________

Rok 2016

Na "Sanaci sesuvu" na místní komunikaci Stráně jsme získali z Operačního programu Životní prostředí částku ve výši 3.401.840,- Kč.

Na projekt "Sluníčková zahrada", což je úprava školní zahrady s použitím nových herních prvků nám přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 400.000,- Kč.

propagace Sluníčková zahrada

Zlínský kraj nám přispívá neinvestiční dotací 30.000,- Kč na požární techniku a věcné prostředky PO JSDH. Zakoupili jsme ochranné pomůcky (zásahové obleky, ochranné přilby, obuv a rukavice) a další vybavení - savice, majáky na auto, dopravní kužely a vysouvací žebřík.

logo Zlínský kraj

Od Zlínského kraje jsme obdrželi neinvestiční dotaci na hospodaření v lesích, celkem 134.612,- Kč (6.048 Kč + 21.600,- Kč + 106.964,- Kč).

Doplatek dotace z OPŽP na zateplení MŠ a ZŠ - 14.603 Kč

Ministerstvo zemědělství nám ještě stále proplácí úroky z úvěru na vodovod - v letošním roce to bylo  34.699,- Kč.

Na platy pracovníků Veřejně prospěšných prací jsme dostali 252.000,- Kč, dotace je financována z Evropského sociálního fondu (85% EU a 15% st.rozp.)

Na volby do zastupitelstva kraje jsme dostali 24.000,- Kč.

C E L K E M  R O K   2 0 1 6    4.291.754,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2015

Od Zlínského kraje jsme obdrželi neinvestiční dotaci na hospodaření v lese 92.000,- Kč.

Ministerstvo zemědělství nám stále proplácí úroky z úvěru na vodovod - v tomto roce to bude cca 65.000,- Kč

Na platy pracovníků "Veřejně prospěšných prací" jsme v tomto roce dostali od Úřadu práce částku 262.000,- Kč. Dotace je částečně financována z Evropského sociálního fondu (85% EU a 15%stát.rozp.)

Na úpravu veřejného prostranství u Sokolovny nám Zlínský kraj přispěl částkou 350.000,- Kč.

ZK - dotace


Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci na opravu místní komunikace Na Kopaniny z podprogramu Odstraňování škod po povodni v r. 2014 - 70% ze skutečných nákladů stavby - tedy 707.912,- Kč).

Z Operačního programu Životní prostředí jsme dostali dotaci na zateplenou fasádu nyní již společné MŠ a ZŠ - ze SFŽP 68.620,- Kč a z rozpočtu EU, z Fondu soudržnosti částku 1.166.539,- Kč. Celkem tedy 1.235.159,- Kč.

Na pořízení nového územního plánu jsme v tomto roce obdrželi od Zlínského kraje 46.000,- Kč.

C E L K E M   R O K  2 0 1 5      2. 7 5 8. 0 7 1,-  K č
 Rok 2014

Na zpracování Lesního hospodářského plánu na roky 2014-23 jsme dostali od Ministerstva zemědělství 52.210,-

Na hospodaření v lesích na rok 2014 jsme dostali 22.701,- Kč.

Na úhradu úroků z úvěru na vodovod ze státního rozpočtu - od Ministerstva zemědělství - jsme dostali 79.980,- Kč.

Na pořízení nového územního plánu obce máme přislíbeno od Zlínského kraje 46.000,- Kč. Tuto dotaci bychom měli obdržet v roce 2015 po dokončení ÚP.

Logo

Mikroregion Luhačovské Zálesí pro své obce zrealizoval  projekt "S radostí na akce". V rámci tohoto projektu získáme technické vybavení v ceně cca 52.000,- Kč, z čehož dotace činí částku 38.269,- Kč.

Ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí, které v rámci OPŽP realizuje akci "Kompostujeme v Luhačovském Zálesí", dostanou naše domácnosti 600l a 900 l kompostéry. Předpokládaný rozpočet projektu v naší obci je 518.460,- Kč a výše dotace je 462.655,- Kč.

Na zateplení fasády a výměnu oken a dveří na Sokolovně z programu OPŽP jsme obdrželi dotace: od SFŽP 70.929,- Kč a z rozpočtu EU, Fondu Soudržnosti 1.205.785,- Kč, tedy celkem 1.276.714,- Kč.

Na "Veřejně prospěšné práce" od Úřadu práce jsme obdrželi 195.293,- Kč. Dotace je částečně financována z Evropského sociálního fondu (85% a ze SR(15%).

Na volby do Senátu nám bylo poskytnuto 24.600,- Kč.

V únoru nám byla vyplacena dotace z loňského roku - 249.573,- Kč na úpravu veřejného prostranství před kaplí.

 Od Zlínského kraje jsme obdrželi částku 54.432,- Kč na hospodaření v lesích v r. 2013.

C E L K E M   R O K   2 0 1 4:   2 . 4 5 6. 4 2 7 , - K č
 Rok 2013

Doplatek dotace ze SFŽP na plynofikaci obce  byl 265.000,- Kč.

Na volby prezidenta ČR a volby do Parlamentu bylo poskytnuto celkem 44.427,-

Na úroky z úvěru na vodovod jsme ze státního rozpočtu - od Ministerstva zemědělství obdrželi 99.057,61

V roce 2013 jsme obdrželi od Zlínského kraje ještě neinvestiční dotaci 25.000,- Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pořídili jsme za ně nové vybavení hasičského auta - cisterny (hadice, baterie a maják).

V letošním roce o prázdninách jsme opět pokračovali v přestavbě mateřské školky. Připravili jsme celé horní poschodí pro děti základní školy. Tento projekt stál necelé 3 mil. Kč a od Zlínského kraje jsme obdrželi na tuto přestavbu 1 mil. Kč.

Dotace

Na "Úpravu veřejného prostranství před kaplí Navštívení Panny Marie" máme přislíbeno cca 250.000,- Kč. Je to dotace částečně z evropských fondů a částečně ze státního rozpočtu, vyřízená přes Místní akční skupinu Luhačovské zálesí. Tuto částku bychom měli obdržet začátkem roku 2014.

Na "Veřejně prospěšné práce" jsme dostali od Úřadu práce celkem 153.073,- Kč.

Pro naši ZŠ jsme obdrželi na 2. fázi projektu "Škola pro život, škola pro všechny" obdrželi částku 149 481,60

C E L K E M   1 . 7 3 6 .  0 3 9 , -  K č
 Rok 2012

Na hospodaření v lesích jsme tento rok obdrželi neinvestiční příspěvek od Zlínského kraje v celkové výši 179.552,- Kč.

Na "Veřejně prospěšné práce" jsme obdrželi neinvestiční příspěvky v celkové výši 65.000,- Kč.

Na propagaci "Luhačovského zálesí" při akci "Oslava 650 let obce a 110 let SDH v Bohuslavicích u Zlína" jsme obdrželi 8.000,- Kč.

Na úroky z úvěru na vodovod jsme ze státního rozpočtu - od Ministerstva zemědělství obdrželi 142.848,- Kč.

Pro základní školu jsme ze státního rozpočtu na projekt "Škola pro život, škola pro všechny" obdrželi (na interaktivní tabuli č.1) 224.000,- Kč.

C E L K E M   619.400,- Kč
 Rok 2011

O prázdninách tohoto roku jsme zahájili přestavbu mateřské školky na společnou mateřskou a základní školu. Byla vybudována nadstavba nad jídelnou a celý objekt byl zastřešen valbovými střechami.Tento letošní projekt stál 2.563.000,- Kč, Zlínský kraj nám přispěl částkou 858.000,- Kč.

 ZK s textem

V letošním roce jsme investovali do nákupu lesní techniky pro naše lesní hospodářství. Pořídili jsme:  návěs za traktor za 199.496,- Kč, štípačku dřeva za 92.616,- Kč a  radlici za traktor za 58.164,- Kč.

Na tyto stroje jsme obdrželi dotaci ve výši 36% z ceny bez DPH, tedy  celkem 105.082,- Kč.

Na poradenskou činnost jsme od SZIF obdrželi částku 37.591,- Kč.

Na hospodaření v lesích jsme v roce 2011obdrželi neinvestiční finanční příspěvek od Zlínského kraje  v celkové výši 150.145,- Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu (15%) bylo vytvořeno postupně 2x pracovní místo pro pracovníka na veřejně prospěšné práce. Obdrželi jsme příspěvky celkem 54.731,- Kč.

Na úroky z úvěru na vodovod jsme ze státního rozpočtu - od Ministerstva zemědělství obdrželi celkem 171.072,- Kč.

C E L K E M          1 376 621,- Kč
 Rok 2010

Na hospodaření v lesích jsme v roce 2010 obdrželi od Zlínského kraje neinvestiční příspěvek 126.335,- Kč.

Na úroky z úvěru na vodovod jsme ze státního rozpočtu od Ministerstva zemědělství obdrželi 212.271,-

Na vybavení pro JSDH jsme obdrželi od Zlínského kraje a ze SR celkem 5.519,- Kč.

Na veřejně prospěšné práce jsme dostali celkem 72.000,- Kč.

C E L K E M           416 125,- Kč
 Rok 2009

Na investiční akci "Zásobování obce Bohuslavice u Zlína pitnou vodou" jsme obdrželi od Zlínského kraje 2.515.126,- Kč.

Na tutéž akci ze státního rozpočtu (příspěvek Ministerstva zemědělství ČR) jsme dostali 6.091.000,-

Na úroky z úvěru na vodovod jsme dostali od Ministerstva zemědělství 78.249,- Kč.

Na hospodaření v lesích jsme od Zlínského kraje obdrželi 202.374,- Kč.

C E L K E M           8 886 749,- Kč
 Rok 2008

Na investiční akci "Zásobování obce Bohuslavice u Zlína pitnou vodou" jsme ze státního rozpočtu (od MZe) obdrželi 9.000.000,- Kč.

Na hospodaření v lesích jsme od Zlínského kraje obdrželi 189.454,- Kč.

Rovněž od Zlínského kraje jsme na úpravu veřejného prostranství (okolí obecního úřadu) dostali 195.000,- Kč.

Ze státního rozpočtu (dotace Ministerstva vnitra) jsme obdrželi částku 52.000,- Kč na zřízení pracoviště Czech Pointu.

Pro jednotku SDH na vybavení jsme od Zlínského kraje dostali 37.000,- Kč.

C E L K E M           9 473 454,- Kč
 Rok 2007

Na hospodaření v lesích  - od Zlínského kraje 139.996,- Kč.

Na projekt vodovodu ("Zásob. obce Bohuslavice u Zlína pitnou vodou") od ZK 400.000,- Kč.

Na akci "Modernizace budovy OÚ" od Zlínského kraje 340.000,- Kč.

Na materiál pro JSDH od Zlínského kraje 10.000,- Kč.

Od Ministerstva pro místní rozvoj - ze státního rozpočtu - na rekonstrukci hřiště pod školou 400.000,- Kč.

Na vytvoření pracovního místa v rámci programu "Veřejně prospěšných prací" 24.000,- Kč.

C E L K E M          1 313 996,- Kč
 Rok 2006

Na hospodaření v lesích od Zlínského kraje  160.875,- Kč.

Na akci "Plynofikace obce Bohuslavice u Zlína" ze SFŽP ČR 1.471.879,- Kč.

Na výměnu oken a střechy na budově OÚ - od Zlínského kraje 195.000,- Kč.

Na SDH - od Zlínského kraje - 15.000,- Kč.

C E L K E M          1 842 754,- Kč