Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bohuslavice u Zlína
Bohuslavice u Zlína

Mateřská škola

Mateřská škola Bohuslavice u Zlína

 • Charakteristika MŠ

  • MŠMateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvkové organizace. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 28 dětí. Budova školy je nově zrekonstruována a je situována v klidné části uprostřed obce. Navštěvují ji děti nejen z této vesnice, ale i z blízkého okolí. Jižní stranu školy obklopuje prostorná oplocená a dostatečně vybavená zahrada, která je celoročně využívána. Kromě zahrady je pro děti k dispozici i veřejné sportoviště a dětské hřiště v blízkosti školy, ale také tělocvična umístěná ve vedlejší budově (budova bývalé ZŠ).
 • Provoz MŠ: 

  • od 6:30 do 16 hodin
 • Naše paní učitelky: 

  • Božena Mikuličková a Bc. et Bc. Lucie Gottfried
 • Režim dne

  • Režim ve třídě je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Je průžný a flexibilní, aby umožňoval organizace činností a aktivit v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci, potřebám  a odpočinku u jednotlivých dětí, protože MŠ navštěvují i děti mladší tří let. Pevně je však zakotvena doba pobytu venku, čas oběda a odpoledního odpočinku. Učitělky se plně věnují dětem, dbají na to, aby poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi byl vyvážený, děti nebyly přetěžovány a měly dostatek času na hru a volný pohyb. Umožňují dětem pracovat vlastním tempem a děti mají právo na odmítnutí činnosti. 

Plán dne v MŠ

 • Školní vzdělávací program

  • ŠVP pro předškolní vzdělávání v MŠ nese název "Objevujeme svět kolem nás" - jde o otevřený dokument umožňující respektování změn a další rozvoj školy.
   • Ve ŠVP se škola snaží naplňovat vizi "Škola plná pohody - škola, kde se všichni budou cítit dobře", která by se měla dotýkat nejen dětí, zaměstnanců, rodinných příslušníků dětí, ale i dalších partnerů přicházejících do školy. Hlavní pedagogický záměr je orientován k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života pro další vzdělávání.  
   • MŠVzdělávání je ve ŠVP MŠ rozpracováno do 10 tematických celků - barevných kamínků, kdy jeden kamínek = jeden tematický celek = jeden měsíc v roce. Jednotlivé celky jsou rozpracovány do několika podtémat.
  • Výchovně vzdělávací činnost se v mateřské škole uskutečňuje v průběhu celého dne nenásilnou a hravou formou ve všech činnostech. Jsou zařazovány aktivity pohybové, jazykové, matematické, logické, poznávací i zaměřené na jemnou a hrubou motoriku tak, aby došlo k podpoře komplexního rozvoje dětí. 
  • Pro usnadnění adaptace dětí na nové prostředí a přizpůsobení se změně, jakou je vstup do MŠ, využívají učitelky plyšové pohadkové kamarády (např. Krtečka, Rákosníčka, Včelí medvídky, Ferdu mravence atd.), kteří děti seznamují s MŠ, usnadňují jim pobyt v ní a provází je celým školním rokem.
  • V průbehu roku je vzdělávání obohaceno o celou řadu zajímavých, pestrých a velice podnětných vzdělávacích akcí, projektů a výletů. 
 • Pravidelně pořádané akce

  • Logopedická diagnostika dětíMŠ
  • Divadelní představení v MŠ
  • Podzimní výstava
  • Sběr starého papíru
  • Výstava medvídků a dřevěných hraček dětí v MŠ
  • Mikulášská nadílka pro děti
  • Vánoce v MŠ (Ježíšek)
  • Výtvarné soutěže
  • Prima Vizus - preventivní vyšetření zraku dětí
  • Zábavné dny v únoruMŠ
  • Výroba a vynášení Morany
  • Oslava Velikonoc
  • Oslava MDD
  • Výlet MŠ
  • Pasování předškoláků
  • Návštěva 1. třídy ZŠ
  • Loučení se školkou s hledáním pokladu
 • Stravování v MŠ

 • MŠ mimo jiné pečuje o zdravou výživu dětí, která výrazně MŠovlivňuje duševní a tělesnou pohodu. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů.
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčků a dodržována zdravá technologie připravy pokrmů a nápojů. Děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin a mezi pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. 
 • Zaměstnanci

  • Velký důraz je kladen na odbornost a vzdělanost učitelek. Jsou plně kvalifokové a nadále motivovány a podporovány v dalším odborném vzdělávání. Systematickým vzděláváním prostřednictvím kurzů, seminářů a sebevzděláváním získávají vyšší úroveň profesních kompetencí. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce pak také ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup, a to nejen učitele, ale i ostatních zaměstnanců. Všichni zaměstnanci se svou prací podílí na vytvoření podnětného, laskavého, klidného a vzdělávacího prostředí obsahově bohatého tak, aby se v MŠ cítilo každé dítě bezpečně, radostně a spokojeně.

FOTOGRAFIE MŠ:

MŠMŠMŠMŠMŠMŠMŠMŠMŠ

 

 

MŠMŠMŠ

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČESKÁ POŠTA

POBOČKA V BOHUSLAVICÍCH U ZL.

INFO A OTEVÍRACÍ DOBA
příloha

Hlášení rozhlasu

Kalendář

 • 1. písemná zmínka
 • 741 obyvatel
 • 268 domů
 • 257 m. n. m.