Smuteční hlášení

Smuteční hlášení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

S bolestí v srdci oznamuji občanům, že nás navždy opustil náš spoluobčan,

pan

R u d o l f   S l e z á k .

Zemřel náhle po dlouhé nemoci dne 7. července 2019 ve věku 70 let.

 

S panem Rudolfem Slezákem se rozloučíme

ve čtvrtek 11. července 2019 v 10:30 hodin

ve smuteční síni zlínského krematoria.

Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

parte

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK